วันที่ 22 ก.พ. 2562 ที่โรงเรียนบัวงามวิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

More
12/03/2019
โรงเรียนบัวงามวิทยา 350 คน

“ปรับความคิดพิชิตเป้าหมาย”
โดยโค้ชพี่แบท โค้ชเทรนเนอร์พี่ซันนี่ พี่ปกป้อง และโค้ชพี่เป้


รวมทั้งคุณครูอีก 50 คนในหลักสูตร

 
“Coaching Skills For Teacher”
โดยโค้ชเพียว และโค้ชพี่น้องเล็ก

วันที่ 22 ก.พ. 2562 ที่โรงเรียนบัวงามวิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี